WONINGONDERZOEKEN via binnenmilieubesluit

Via het Binnenmilieubesluit (2004) (uitvoeringsbesluit bij het Preventiedecreet van 2003) kan je bij de medisch milieukundigen van het Logo een onderzoek aanvragen naar het binnenmilieu van een woning of publiek toegankelijk gebouw.

Heb je problemen met je binnenmilieu zoals luchtkwaliteit, neem dan met hun contact op, het is gratis.

Wanneer kan een woningonderzoek?

Doelstelling

Het doel van een woningonderzoek is enkel en alleen de gezondheid van de bewoners te beschermen (en zo mogelijk te verbeteren) door:  

  • een risico-inschatting te maken van de impact van milieufactoren in het binnenmilieu op de gezondheid van de bewoners.
  • advies te geven om de gezondheidseffecten te verminderen of weg te nemen.

Het woningonderzoek heeft enkel nut indien ook voor de bewoners het doel is om hun gezondheid te beschermen of te verbeteren. 

Woningvervuiling

De medisch milieukundige biedt geen ondersteuning bij woningvervuiling (“de door de bewoners veroorzaakte hinder van stank en (on)gedierte, als gevolg van de aanwezigheid van grote hoeveelheden grof vuil, afval van etenswaren, menselijke en dierlijke uitwerpselen, en een (te) groot aantal huisdieren, of de combinatie hiervan”).

Huurder-verhuurder conflict

Bij een huurder-verhuurder conflict betekent het onderzoek van de medisch milieukundige zelden een meerwaarde.

Wachtlijst sociale woning

Het advies van de medisch milieukundige verleent geen hogere prioriteit op de wachtlijst voor een sociale woning.

Dienstverlening Agentschap Wonen

De dienstverlening van de medisch milieukundigen staat op geen enkele manier in relatie tot de dienstverlening van het Agentschap Wonen bij het onbewoonbaar of woonongeschikt verklaren van een woning.

Meer info vind je hier en klik hier voor het aanvraagformulier

Laat een reactie achter