Wat is fijn stof

wat is fijnstof of PM

Fijnstof, of PM (Particulate Matter – Fijnstof partikels), is niet slechts één verontreiniging of verontreinigende stof. Het is een reeks stofdeeltjes, vuil en vloeistoffen die in de lucht zweven. Sommige hiervan zijn groot genoeg om te zien, zoals rook, smog of roet, maar de meest schadelijke zijn kleinere, onzichtbare deeltjes. Deze kunnen in uw longen en zelfs in uw bloedbaan terechtkomen. Hoe gezonder de lucht, hoe minder PM’s.

9 op de 10 mensen ademen lucht in die de grenswaarden van de WHO-richtlijnen overschrijdt en die hoge niveaus van verontreinigende stoffen bevat.

LUCHTVERVUILING EN PM: ZIJN ZE HETZELFDE?

Ja, bij wijze van spreken. Luchtverontreiniging is de aanwezigheid van stoffen boven het natuurlijke niveau in de lucht. Vervuilde lucht kan schadelijk zijn voor het milieu en voor de mens.

Er zijn verschillende soorten luchtverontreinigende stoffen, zoals gassen, deeltjes (zowel organisch als anorganisch) en biologische moleculen. PM is daarom een ​​luchtverontreinigende stof.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN PM 2.5 , PM 1 EN MEER?

Omdat fijnstof zo groot is, hebben wetenschappers een manier gevonden om het te meten. PM 1 verwijst bijvoorbeeld naar de grootte van het deeltje.

 • PM 1 zijn extreem fijne deeltjes met een diameter van minder dan 1 micron.
 • PM 2.5 (ook wel fijne deeltjes genoemd) hebben een diameter van minder dan 2,5 micron.
 • PM 10 betekent dat de deeltjes een diameter hebben van minder dan 10 micron, of 100 keer kleiner dan een millimeter.

fijnstof overzicht groottes

KAN PMJE ZIEK MAKEN?

Ja, PM en vervuiling kunnen uw gezondheid schaden omdat ze door hun kleine formaat kunnen worden ingeademd. De grootte van deeltjes houdt rechtstreeks verband met hun potentiële vermogen om gezondheidsproblemen te veroorzaken.

hoe kleiner het fijnstof, hoe dieper het binnendringt in je lichaam Grove deeltjes zijn bv. PM10, fijne deeltjes PM2.5 en ultrafijne deeltjes zijn kleiner dan 0.1micrometer of kleiner

HOE BEÏNVLOEDT PM MIJN GEZONDHEID?

We weten dat PM diep in de longen kan komen en misschien zelfs in onze bloedbaan, dus hoe beïnvloedt PM onze gezondheid? Bovendien toont onderzoek aan dat er drie belangrijke gebieden van onze gezondheid zijn die worden beïnvloed door PM-vervuiling: De WHO schat dat jaarlijks ongeveer 7 miljoen mensen sterven door blootstelling aan fijnstof in vervuilde lucht.

Irritatie van de ogen, oren, neus en keel: fijnstof kan ontstekingen veroorzaken, zelfs wanneer de slijmvliezen in uw neus hun werk doen en grotere deeltjes eruit filteren. Sommige onderzoeken tonen aan dat het inademen van PM verband houdt met een grotere behoefte aan sinusoperaties . Op korte termijn betekent dit waarschijnlijk loopneuzen, niezen en jeukende ogen

Veroorzaken van astma en allergieën: Omdat PM de luchtwegen doet ontsteken, zijn mensen met astma bijzonder vatbaar voor de effecten ervan en draagt ​​het ook bij aan de ontwikkeling van de ziekte. PM is ook in verband gebracht met allergische reacties van de luchtwegen, zoals hooikoorts. U kunt hier meer leren over het verbeteren van het leven van astmapatiënten door de luchtkwaliteit binnenshuis te optimaliseren.

Verergering van coronaire aandoeningen en luchtwegaandoeningen: de deeltjes kunnen opflakkeringen veroorzaken of problemen verergeren bij mensen met coronaire hartziekte, congestief hartfalen of chronische obstructieve longziekte (COPD).

Onderzoek heeft zelfs gesuggereerd dat vervuiling mensen gedurende hun hele leven kan treffen, en een studie wees uit dat kinderen en ouderen het meest kwetsbaar zijn voor de effecten van PM. Gezien de uitgebreide gevolgen voor de gezondheid, is het van vitaal belang om de PM-niveaus in uw omgeving te controleren zoals via ons dashboard.

WAAR KOMT PM VANDAAN?

Fijne deeltjes (PM 2,5 ) kunnen diep in de longen komen en sommige kunnen zelfs in de bloedbaan terechtkomen, dus het is belangrijk om te weten waar ze vandaan komen. PM bestaat uit een mengsel van vaste stoffen en vloeistoffen, zowel organisch als anorganisch, waaronder stof, pollen, roet, rook, complexe chemicaliën, sulfaten, mineraalstof en meer. Velen geloven dat PM zich alleen buitenshuis opbouwt, maar in feite kan het ook binnenshuis vast komen te zitten en zelfs binnenshuis worden vrijgegeven.

Fijnstof buitenshuis

91% van de mensen die in steden wonen, ademt geen gezonde lucht in


PM komt uit zowel door de mens gemaakte als natuurlijke bronnen. De door de mens gemaakte variëteit kan worden gegenereerd door de industrie, bouwwerkzaamheden, stortplaatsen, landbouw, motorvoertuigen met benzine- of dieselmotoren en wrijving van remmen en banden. 

Natuurlijke bronnen zijn onder meer bosbranden, stuifmeelproducerende planten, sproeiwater uit water, aarde en zelfs vulkanen en andere seismische activiteiten. ‘Secundaire deeltjes’ ontstaan ​​wanneer gassen in de lucht reageren en PM vormen. Stikstofoxiden die door het verkeer worden uitgestoten en sommige industriële gassen kunnen op deze manier vaste stoffen of vloeistoffen worden.

Wegstof, zeespray, pollen of deeltjes die door bouwprojecten worden gecreëerd, zijn meestal groter dan PM 10 , terwijl verbranding van brandstof, draaiende motoren of verwerking voor de industrie over het algemeen PM 2,5- deeltjes produceert . Secundair fijn stof bestaat waarschijnlijk ook uit deze kleinere, meer schadelijke deeltjes.

Schommelingen in PM 2,5 zijn in verband gebracht met klimaat- en weersvariabelen, waaronder temperatuur, relatieve vochtigheid en wind. Dit is logisch, aangezien het fijnstof in de lucht zich mogelijk verder kan verplaatsen of langer vast kan zitten, afhankelijk van het weer.

Fijnstof binnenshuis

Elk jaar sterven 3,8 miljoen mensen door blootstelling aan luchtverontreiniging in huishoudens 20


Een deel van de PM die u in uw huis inademt, heeft zijn weg naar binnen gevonden vanuit de omgeving buiten. Er zijn echter veel dingen die PM binnenshuis creëren!

Dagelijkse activiteiten die PM creëren

Als je je dagelijkse routine volgt, zijn er enkele activiteiten die PM binnenshuis kunnen genereren. Koken bijvoorbeeld, iets dat we de meeste dagen allemaal doen, kan PM genereren. Evenzo kunnen verbrandingsactiviteiten zoals het branden van kaarsen, het gebruik van open haarden en het roken van sigaretten bijdragen aan de PM-niveaus in uw huis. Een deel ervan heeft te maken met ventilatie, ongeventileerde ruimteverwarmingstoestellen of kerosineverwarmingstoestellen creëren PM en kunnen binnenshuis vast komen te zitten. Zelfs sommige hobby’s, zoals houtbewerking, houtsnijwerk en kunstnijverheid, zijn bekend om ze te creëren.

Biologische bronnen van PM

Fijnstof binnenshuis kan ook afkomstig zijn van biologische bronnen, zoals sporen van schimmels of meeldauw, stof en huidschilfers van huisdieren (kleine stukjes huid die door huisdieren worden afgeworpen). Aangenomen wordt dat deze vormen van PM allergische reacties veroorzaken.

De hoeveelheid fijnstof in uw huis is afhankelijk van factoren zoals de niveaus buitenshuis, het type ventilatie of filtratie in uw woning en de levensstijl van de bewoners. Als u niet rookt en er zijn weinig extra bronnen van deeltjes, moet de PM hetzelfde zijn als of lager dan de meting buitenshuis.

WAT KAN IK DOEN OM DE PM-NIVEAUS IN MIJN
VERLAGEN?

U moet eerst weten hoe hoog PM-niveaus zijn om succesvolle wijzigingen aan te brengen. PM is zelden detecteerbaar zonder het gebruik van apparatuur of instrumenten. Ons dashboard biedt lokale PM-niveaus voor kopers van onze luchtkwaliteitmonitoren. Via het Dashboard weet je wanneer er veel fijnstof buiten is.

Ten tweede, breng kleine veranderingen aan in uw huis om de PM-niveaus te verbeteren:

Luchtreinigers

Luchtreinigers kunnen fijnstof helpen filteren. HEPA-filters (hoogrenderende deeltjeslucht) moeten worden opgenomen in de luchtreiniger die u gebruikt, omdat deze lucht aanzuigen en vervolgens door een dichte, meerlaagse barrière van gemaasde vezels leiden, die deeltjes blokkeren en vasthouden. De filters zijn gemaakt om te voldoen aan strenge industrienormen. Vergeet niet om filters regelmatig te vervangen, vooral als u weet dat uw PM-niveaus binnenshuis hoog zijn.

Regelmatige schoonmaak

Regelmatig schoonmaken is niet alleen een noodzaak om uw huis er mooi uit te laten zien, het kan ook PM-niveaus binnenshuis helpen. Een ding dat we vaak over het hoofd zien, is het schoonmaken van ventilatieopeningen en ventilatoren, zowel in de badkamer als in de keuken. Hetzelfde geldt voor het vervangen of reinigen van filters in woonhuisventilatoren. Geef ze regelmatig een poetsbeurt om er zeker van te zijn dat er geen onvriendelijke PM’s ontstaan.

Stofzuigen

Studies hebben aangetoond dat PM10 in aanzienlijke mate wordt geresuspendeerd tijdens het stofzuigen, maar het maakt deel uit van onze normale routine. Gelukkig is er een manier om het te omzeilen. Het vaak vervangen van vacuümzakken kan PM’s helpen verminderen. Bovendien kun je door te kiezen voor een stofzuiger met een HEPA-filter helpen PM’s te verwijderen in het proces.

Toestelventilatie

Aangezien sommige PM’s binnenshuis kunnen beginnen, is het een goed idee om ervoor te zorgen dat al uw brandstofgestookte verbrandingstoestellen – zoals kachels, haarden, kachels en boilers – goed worden geventileerd zodat de dampen naar buiten kunnen ontsnappen.

Regelmatig onderhoud

U kunt uw apparaten jaarlijks door een professional laten inspecteren, schoonmaken en afstellen om u gemoedsrust te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhoud van uw centrale verwarming en ketels, of het grondig vegen van uw schoorsteen.

Afzuigventilatoren

In de keuken helpen afzuigventilatoren PM naar buiten te sturen als je aan het koken bent, in plaats van het binnenshuis te laten opbouwen. Evenzo moeten de filters op verwarmings- en koelsystemen altijd worden vervangen in overeenstemming met het advies van de fabrikant/

Overheidsaanbevelingen

In extreme gevallen kan uw lokale overheid aanbevelen uw ramen te sluiten en waar mogelijk binnen te blijven. Dit komt door extreem hoge PM-niveaus in een lokaal gebied, soms veroorzaakt door ernstige vervuilingsgebeurtenissen of natuurrampen zoals bosbranden. Neem contact op met uw lokale overheid en volg hun aanwijzingen.

Bronnen

 1. www.blf.org.uk/support-for-you/air-pollution/types
 2. www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_2
 3. www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK368034/
 4. www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1
 5. www3.epa.gov/region1/airquality/pm-human-health.html
 6. www3.epa.gov/region1/airquality/pm-human-health.html
 7. www.who.int/airpollution/data/en/
 8. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6635701/
 9. www.health.ny.gov/environmental/indoors/air/pmq_a.htm
 10. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4465283/
 11. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611115001870
 12. www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter
 13. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740117/
 14. www.greenfacts.org/en/particulate-matter-pm/level-3/01-presentation.htm#0p0
 15. blog.breezometer.com/what-is-particulate-matter
 16. blog.breezometer.com/what-is-particulate-matter
 17. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019305355
 18. breathhelife2030.org/news/infographic-library/
 19. www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter
 20. www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter
 21. www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter
 22. www.canada.ca/en/health-canada/services/air-quality/causes-poor-indoor-air-quality.html
 23. www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/biological-pollutants-impact-indoor-air-quality
 24. link.springer.com/article/10.1007/s40629-018-0078-7
 25. www.emw.de/en/filter-campus/iso29463.html
 26. pubmed.n c bi.nlm.nih.gov/18247227/
 27. www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter