Verontreinigende gassen en stoffen in de binnenlucht van kantoor of gebouw

Wij meten en analyseren luchtkwaliteit

Onderaan vindt je een tabel met de meest voorkomen verontreinigde stoffen en deeltjes in de lucht.

gebouw beheerders
luchtkwaliteit oplossingen

Lucht kwaliteit in gebouwen

Lucht is net als water essentieel voor de kwaliteit van ons leven. Hierdoor kunnen we functioneren, denken, leven en werken en ons in het algemeen gewoon goed voelen.We kunnen niet zonder. Uit onderzoek is gebleken dat het overgrote deel van werknemers beter presteren als de luchtkwaliteit goed is en ventilatie geoptimaliseerd.

Wij van “airvisor” zijn experten en consultants op gebied van luchtkwaliteit. We inspecteren, meten en analyseren de lucht in gebouwen wat resulteert in de beste aanpak voor een aangenaam klimaat op de werkvloer of thuis.

Binnen lucht kwaliteit

Meten | Analyseren | Rapporteren | Oplossingen

Microbiologish onderzoek

Determineren en onderzoek naar bacteriën, schimmels en gisten

Chemische luchtkwaliteit analyse

Opsporen en nakijken van chemische elementen zoals formaldehyde, organische stoffen en meer

Fysisch luchtkwaliteit onderzoek

Onderzoek en meting van CO2 concentraties, (%RH) relatieve luchtvochtigheid), temperatuur en meer.

Radon

Onderzoek en metingen naar Radon straling

Printers en apparaten

Onderzoek en metingen naar (O3) Ozon en fijnstof uitstoot door kantoor apparaten.

Monsters en lucht-samples

We kunnen monsters nemen van afdrukken en oppervlakten.

Luchtsnelheid en stroming

Onderzoek naar de snelheid van lucht (tocht) en het maken van luchtstroom profielen om de oorzaak op te sporen.

Fijnstof

Onderzoek naar fijnstof fracties kleiner dan 10µm en de analyse hiervan.

Binnen -en buitenlucht

Onderzoek en optimalisatie balans binnen -en buitenluchtkwaliteit.

Dit is een greep uit de parameters we kunnen meten, hun oorzaken en gevolg.

meest voorkomende elementen en verontreiniging in je binnenlucht

welke polluenten meten we