Aanbevelingen betreffende de ventilatie van gebouwen, met uitzondering van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, om de overdracht van SARS- CoV-2 via de lucht te beperken

Dit artikel van de Hoge Gezondheidsraad kan je hier downloaden als pdf

Lijst van afkortingen

ATIC Koninklijke Vereniging van de Verwarmings-, ventilatie- en klimaatbeheersingstechniek

BELAC Belgische Accreditatieinstelling – Organisme belged’accréditation

CDC Centers for Disease Control andPrevention

Covid-19 Coronavirus disease2019

ECDC European Centre for Disease Prevention andControl.

GMV Gecontroleerde mechanische ventilatie HCSP Hautconseildelasantépublique(Frankrijk) HEPA High Efficiency Particulate Air(filters)

HGR Hoge Gezondheidsraad

HVAC Heating, ventilation andair-conditioning

PM Particulate Matter (fijne deeltjes)

REHVA Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (Federatie van Europese verenigingen voor verwarming, ventilatie en airconditioning)

RH Rusthuis

RT-PCR Reverse transcriptionpolymerase chainreaction

RV Relatieve luchtvochtigheid

SARS Severe Acute RespiratorySyndrome

SSE Superspreading event (superverspreidende gebeurtenis)

UVGI Ultravioletgermicidalirradiation(ultraviolette kiemdodende bestraling) VVA Verwarming – Ventilatie – Airconditioning

WHO WorldHealthOrganisation, Wereldgezondheidsorganisatie WZC Woonzorgcentra

20210215_hgr-9616_covid-19_ventilatie_vweb2

Laat een reactie achter