Zijn we veilig met 900ppm CO2 in cafés, restaurants, feestzalen en fitnesszalen,…

CO2 meters en luchtreiniging

De Standaard stelt dit probleem terecht aan de kaak in dit artikel

Wij delen met jullie alvast een samenvatting waarom CO2 meten alleen niet genoeg is.

CO2 is een interessante parameter voor ventilatie, om te weten of je ventilatiesysteem afdoende werkt maar het verlagen van de CO2 waarde alleen wil niet zeggen dat je binnenlucht geen besmette deeltjes bevat.

Daar bovenop is het meten van CO2 in geval van COVID19 verre van voldoende. Ondertussen is het bewezen en geweten dat fijnstof, temperatuur en relatieve vochtigheid van groot belang zijn. Fijnstof is een extra drager van virusdeeltjes en droge lucht zorgt ervoor dat deeltjes verder gedragen worden.

Maar wat kan je dan wel doen?

In plaats van een ordinaire CO2 meter schaf je beter een luchtkwaliteit monitor aan. Ze zijn amper duurder dan een kwalitatieve CO2 meter en je weet ineens alles. Daarnaast zijn er legio kwalitatieve oplossingen om je lucht te reinigen en te verbeteren.

Je mag trouwens ook niet vergeten dat het inademen van gezonde lucht super belangrijk is. We ademen 14kilo lucht in! Kinderen hebben de neiging om sneller te ademen. Pasgeboren baby’s ademen bijvoorbeeld vaak 30-60 keer per minuut. Peuters ademen 20-30 keer per minuut. Oudere kinderen en volwassenen ademen in rust gewoonlijk ongeveer 12-20 keer per minuut. In de loop van een dag komt dat neer op 17.000 tot 30.000 ademhalingen per dag – of meer!

Is luchtkwaliteit enorm belangrijk of niet?! Je drinkt toch ook geen gecontamineerd water?

airvisor

In het begin van de pandemie werd er spijtig genoeg gecommuniceerd dat het virus zich verspreidde via grote druppels op relatief korte afstand. Met een beetje boerenverstand weet je dat dit foute informatie is. Je ademt grote en kleine druppels uit. Dit is gewoon meer als je praat, zingt , roept en zeker als je niest.

 In een artikel stippen twee MIT-professoren aan dat er een ‘overweldigend ­bewijs’ is dat besmetting via de lucht ‘een dominante rol’ speelt in de verspreiding.

‘Het blijft lastig om het belang van dit transmissiekanaal te kwantificeren’, nuanceert professor Marcel Loomans (TU Eindhoven), een expert in luchtkwaliteit in gebouwen. ‘Maar zelfs als het beperkt is, dan blijft het erg belangrijk: niet ­alleen om het infectierisico te verminderen, maar ook voor het welzijn.’

Dat de regeringen een CO2-norm opleggen, is internationaal aanvaard. Het is immers een goede indicator voor de hoeveelheid uit­geademde lucht die zich ophoopt in een gebouw. Het is ook eenvoudig en goedkoop te meten. Maar hoe sterk is het verband tussen CO2-concentraties en de hoeveelheid ­aerosolen? Hoe meer we uitademen, hoe meer aerosolen er geproduceerd worden. Maar het hangt nóg sterker af van wat we precies in de ruimte doen, blijkt uit het MIT-onderzoek.

Twee onderzoekers van de universiteit van Colorado berekenden voor verschillende plekken hoe groot de kans is om na één uur in een bepaalde ruimte de besmettingskans van 1 op de 10.000 te overschrijden (zie grafiek). 

d

Niet één drempel

Er is dus, helaas, niet één CO2-drempelwaarde om het besmettingsrisico in te schatten. Zijn de waarden van 900 en 1.200 dan arbitrair gekozen? Nee, zegt Marianne Stranger, experte binnenluchtkwaliteit bij het Vito. ‘Het zijn ook de waarden die gebruikt worden in de codex over het welzijn op het werk. Die goede verluchting is sowieso ­belangrijk voor de luchtkwaliteit.’ Loomans vindt 900ppm een goed vertrekpunt

Vito weet ‘Bij 1.800 ppm krijg je geurhinder, bij 3.000 ppm gaan mensen indommelen. Maar op scholen maten we soms gemiddelde waardes van 2.000 ppm, met uitschieters tot 8.000 ppm’.

De Hoge Gezondheidsraad adviseert om 2 tegenoverliggende ramen te openen maar dat gaat niet zomaar. Ten eerste moet je er al tegenoverliggend hebben, ten tweede zullen de personen in de buurt van die ramen de volle lading krijgen door de luchtstroming en tenderde leven we nog altijd in een land waar van tijd tot tijd de verwarming aan moet.

We moeten het probleem van luchtkwaliteit structureler aanpakken, stelt Loomans samen met 38  collega’s in het vakblad Science. Wij van airvisor onderstrepen dit met klem!

CO2 meter of luchtzuiveraar kopen?

Met een CO2 meter weet je inderdaad al redelijk wat maar laat je informeren, er is teveel rotzooi op de markt. Rond e 200 euro heb je al een professionele luchtkwaliteit monitor die zelfs een pak meer aankan dan enkel CO2. Extra luchtzuiveraars is altijd goed als je de budgetten hebt. Deze haalt (besmette)aerosolen uit de lucht maar zal de CO2 niet verlagen. Je moet je ook hier laten adviseren, de juiste capaciteit, op de juiste plaats en de juiste techniek voor luchtzuivering is van belang.

Vragen staat vrij!