Toxiciteit en kwaliteit binnenlucht kantoren verplicht te meten, laat een risicoanalyse uitvoeren.

risicoanalyse kantoor en werkplaats

Onlangs werd de codex voor welzijn op het werk aangepast. De CO2 mag in werklokalen nooit hoger zijn dan 1200ppm en vochtigheid moet tussen de 40% en 60% liggen.

Facility Managers en Professionals hebben deze meldingen ondertussen ook gekregen maar voor wie het nog niet duidelijk is:

  • werknemers moeten over voldoende gezonde binnenlucht beschikken en in het bijzonder verse en kwalitatieve binnenlucht.
  • Tegengaan van bronnen van verontreiniging
  • Luchtkwaliteit in kantoren en gebouwen is altijd slechter dan de buitenlucht en dit meet een factor 5 tot 10
  • Symptomen kunnen zijn: duizeligheid, astma, hoofdpijn, vermoeidheid, oog-, neus-, keel- of huidirritatie en allergieën

Binnenlucht is buitenlucht vermeerdert met een complexe mix van factoren zoals:

  • de aanwezigheid en fysieke activiteit van de personen in de werkruimten
  • de aanwezige producten en materialen in de werklokalen
  • onderhoud, de reparatie en de reiniging van de werkruimten,
  • de kwaliteit van de aangevoerde lucht door infiltratie en ventilatie rekening houdend met de eventuele vervuiling wegens een slechte werking van het HVAC-systeem

CO2 concentratie niet hoger dan 900ppm (parts per million) als de buitenlucht concentratie 400ppm is. Dit is ongeveer gelijk aan een ventilatiedebiet van 40m³/uur per aanwezige.

Relatieve Luchtvochtigheid (%RH)moet tussen de 40% en 60% liggen tenzij dit door de aard van activiteiten niet mogelijk is. %RH mag tussen de 35% en 70% liggen als de werkgever kan aantonen at de lucht geen chemische of biologische agentia bevat die een risico kunnen vormen.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft aangekondigd dat er binnenkort een richtlijn verschijnt met aanbevelingen voor de concrete en praktische toepassing van de basisregels in het koninklijk besluit van 2 mei 2019.

Dus wordt zeker vervolgt.

Wil je weten hoe het bij jullie op kantoor gesteld is, neem gerust even contact op, airvisor kan alle soorten vervuiling/polluenten meten en dit real-time en continu als dat nodig is.

Laat een reactie achter