Sick Building Syndrome zal na de pandemie ernstiger worden aangepakt

sick building syndrome

Sick Building Syndrome is een reële en zeer dure wereldwijde realiteit. We onderzoeken de oorzaken en impact ervan, en leggen uit waarom wereldleiders en bedrijven de dreiging van ongezonde binnenlucht serieuzer beginnen te nemen (eindelijk).

Wat is het Sick Building Syndrome? 

“Sick Building Syndrome” verwijst naar situaties waarin individuen acute gezondheidseffecten beginnen te voelen die verband houden met de tijd die in een gebouw wordt doorgebracht. In tegenstelling tot ‘Building Related Illness’ (BRI), waar symptomen en diagnosticeerbare ziekten kunnen worden geïdentificeerd en gekoppeld aan specifieke verontreinigingen, is het niet mogelijk om het Sick Building Syndrome te associëren met specifieke ziekten of oorzaken.

Het Sick Building Syndrome kan bijvoorbeeld worden vermoed als:

  1. Een aantal overigens gezonde bewoners van het gebouw klagen over ongemakkelijke symptomen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, keelirritatie, concentratieproblemen, droge hoest en meer.
  2.  De bewoners van het gebouw voelden opluchting bij het verlaten van het gebouw.
  3.  Er kon geen andere oorzaak worden vastgesteld.

Hoeveel heeft perceptie ermee te maken?

Aangezien het Sick Building Syndrome niet vaak kan worden gekoppeld aan een andere specifieke oorzaak dan tijd doorgebracht in een gebouw, beschouwen sommigen de ervaren symptomen als mogelijk psychologisch geworteld. 

Studies hebben echter een verband aangetoond tussen de perceptie van een slechte binnenluchtkwaliteit, ervaren symptomen en de context van het binnenmilieu. Gebouwen met airconditioning vertonen bijvoorbeeld over het algemeen een hogere prevalentie van symptomatische individuen dan natuurlijk geventileerde gebouwen:

symptomen

De economische kosten van het syndroom van Sick Building 

Wat de oorzaken van een bepaald geval van het Sick Building Syndrome ook mogen zijn, het fenomeen is reëel en brengt enorme economische kosten met zich mee – het vormt ook een echte uitdaging voor HR-managers in termen van vermijdbaar ziekteverzuim. 

In dit onderzoek werd geschat dat de productiviteitsverliezen door gebouwgerelateerde symptomen alleen al in de VS tussen de $ 20 en $ 70 miljard per jaar zouden kunnen liggen.

Sick Building Syndrome Oorzaken

De EPA noemt de volgende veelvoorkomende factoren die bijdragen aan het Sick Building Syndrome:

  1. Slechte ventilatie: onvoldoende ventilatie, die ook kan optreden als HVAC-systemen de lucht niet effectief naar alle mensen in het gebouw verdelen.
  2. Chemische verontreinigingen: verontreinigende stoffen van zowel binnen- als buitenbronnen kunnen allemaal bijdragen aan het Sick Building Syndrome (bijv. Kleefstoffen, vloerbedekking, pesticiden, VOc’s, uitlaatgassen van voertuigen en meer).
  3. Biologische verontreinigingen: Voorbeelden van biologische verontreinigingen zijn bacteriën, schimmels, pollen en virussen – blootstelling aan al deze stoffen kan symptomen van het Sick Building Syndrome veroorzaken.

Echte voorbeelden van Sick Building Syndrome

Casestudy: klein commercieel kantoorgebouw in Brussel

Nadat verschillende bewoners klaagden over symptomen die verband hielden met het Sick Building Syndrome in een kantoor in de buurt van Brussel, werd er een inspectie van het pand uitgevoerd. Gebleken is dat het ventilatiesysteem van het gebouw nauwelijks buitenlucht naar de kantoorruimte leverde. Ze ontdekten ook dat intern geproduceerde verontreinigingen de hele dag leken toe te nemen zonder goede ventilatie. 

Op basis van deze bevindingen werd aanbevolen dat de gebouweigenaren / facility managers, de ventilatiesnelheid van de buitenlucht aanzienlijk verhogen en de hygiëne van de luchtbehandelingsunits verbeteren. 

Casestudy: Antwerpse kantoormedewerker lijdt aan Sick Building Syndrome

In dit Sick Building Syndrome- voorbeeld kreeg een 36-jarige vrouwelijke kantoormedewerker misselijkheid en hoofdpijn tijdens haar werkuren in een gerenoveerd kantoor in Antwerpen. Ze probeerde maandenlang hulp te krijgen van zorgverleners voordat ze werd doorverwezen naar een ziekenhuis waar werd vastgesteld dat chemische blootstelling aan bouwmaterialen zoals formaldehyde waarschijnlijk een reeks symptomen had veroorzaakt.

Sick Building Syndrome oplossingen: het belang van onderwijs en veilige binnenruimten

Een groot deel van het voorkomen van Sick Building Syndrome is afhankelijk van het nemen van proactieve maatregelen om het binnenmilieu te verbeteren, zoals het voorkomen van blootstelling aan vervuiling in de eerste plaats en het verbeteren van ventilatie.

“Alleen al een verdubbeling van de toevoer van buitenlucht kan de ziekte en het voorkomen van het sick building-syndroom met ongeveer 10% verminderen”.

A Boerstra

Voorlichting over luchtkwaliteit en onze binnenruimtes speelt ook een sleutelrol: als bewoners en managers van gebouwen de oorzaken en gevolgen van ongezonde omgevingen begrijpen, kunnen ze hiertegen actie ondernemen. Slimme technologie helpt hier ook veel, aangezien een groeiend aantal bedrijven menselijke feedback begint te combineren met nauwkeurige monitoring en geautomatiseerde controle zoals airvisor al jaren doet.

Binnenruimten beschermen in het kielzog van COVID-19

De COVID-19-pandemie heeft onderstreept dat gezondheidsproblemen bij het ontwerp en de opzet van een gebouw eerder een noodzaak dan een ‘nice-to-have’ zijn. Overal vragen bedrijven hoe ze hun gebouwen en kantoren veiliger kunnen maken. 

1. Erkenning van het continuïteit van de luchtverontreiniging binnen en buiten

Aanbieders van binnenluchtoplossingen ontwikkelen oplossingen die de gezondheid en het welzijn van een persoon 24 uur per dag beschermen, waardoor hun waarde toeneemt.

2. Meer aandacht van de overheid

De Duitse regering investeert bijvoorbeeld € 500 miljoen (£ 452 miljoen; $ 488 miljoen) in het verbeteren van ventilatiesystemen in openbare gebouwen en heeft ook bevestigd dat in aanmerking komende locaties financiering kunnen aanvragen voor CO2-sensoren om ongezonde lucht te voorkomen.

3. Nieuwe bouwnormen

Het International WELL Building Institute heeft een nieuwe norm ontwikkeld, de WELL Health-Safety Rating . 

Dit is een wetenschappelijk onderbouwde certificering om aan te tonen dat een gebouw er alles aan doet om de bewoners te beschermen tegen het virus, de lucht- en waterkwaliteit te beheren en gezondheidsbewust beleid te promoten, zoals het verstrekken van griepprikken en rookvrij zijn. (Adopters zijn onder meer het Empire State Building en het Yankee Stadium in de VS).

Onderneem nu actie en maak je gebouw weer gezond!

Laat een reactie achter