RESET Air Standard v2.0

reset

Wat is de RESET Air Standard?

De RESET Air Standard definieert de vereisten voor het verzamelen van gegevens over de binnenluchtkwaliteit via continue bewaking van een binnenruimte of gebouw, met als doel het standaardiseren van gegevens over de binnenluchtkwaliteit die betrouwbaar, bruikbaar en relevant zijn.

RESET Air houdt rekening met aspecten zoals monitorprestaties, implementatie, installatie en kalibratievereisten, evenals vereisten voor gegevensrapportage en gegevensplatform. De norm stelt ook doelen voor dagelijkse IAQ-prestaties (indoor daily quality) die door derden kunnen worden gecertificeerd.

RESET Air’s fundamentele benadering van gegevensvereisten kan worden onderverdeeld in 3 delen:

Volledigheid

RESET Air standaardiseert de continue bewakingseisen van luchtkwaliteit in gebouwde omgevingen. Continue monitoring maakt de onzichtbare factor zichtbaar die van invloed is op alle binnenruimten met betrekking tot gezondheid, productiviteit en duurzaamheid door live gegevens te gebruiken om de veranderingen in de binnenluchtkwaliteit in realtime te markeren.

De volledigheid van gegevens verifieert of alle gegevens aanwezig zijn en of er voldoende gegevens zijn om de toestand van de binnenluchtkwaliteit te begrijpen.

Kwaliteit

RESET is in de eerste plaats een standaard voor datakwaliteit. De resultaten van de luchtkwaliteitsprestaties zijn slechts zo goed als de gegevens die worden beoordeeld.

RESET pakt datakwaliteit bij de bron aan en specificeert eisen aan de monitoren en de inzetmethodiek in een project. RESET zorgt er ook voor dat de gegevens betrouwbaar en relevant zijn door te eisen dat monitoren op de juiste manier worden geïnstalleerd en dat er plannen zijn voor onderhoud op lange termijn. Tot slot stelt RESET eisen aan de manier waarop de gegevens worden gerapporteerd en gekoppeld om transparantie en toegang via analyse en rapportage te garanderen.

De kwaliteit van de gegevens verifieert dat de gegevens waar zijn en de werkelijke situatie weerspiegelen.

Prestatie

RESET Air is gebaseerd op prestaties en stelt prestatiedoelen vast op basis van best-practices in de branche en internationale normen.

Aanvaardbare doelen zijn vereist voor projecten die de RESET Air Project-certificering nastreven, gevolgd door continue monitoring en berekend tot een dagelijks gemiddelde op basis van uren bezetting. High Performance-doelen worden vermeld als referentie voor projecten die streven naar strengere IAQ-doelen en/of voor projecten in regio’s waar de buitenluchtkwaliteitsniveaus doorgaans binnen de aanbevolen gezondheidslimieten blijven.

Prestatiedoelen voor de typologie van commerciële interieurprojecten
Prestatiedoelen voor de kern- en shell-projecttypologie

De RESET Air Standard is gratis beschikbaar en openbaar toegankelijk. Het is een geweldige referentie voor elk project dat een goede luchtkwaliteit in hun ruimte wil. Klik hier om de RESET Air Standard te downloaden.

Projecten die gebruikmaken van de RESET Air Standard kunnen ervoor kiezen om een ​​RESET Air Project te worden, waar het RESET Accredited en Certified kan worden. Klik hier voor meer informatie over projectaccreditatie.

De bedoeling van RESET Air

We kunnen weken zonder voedsel en dagen zonder water. Toch kunnen we maar een paar minuten zonder lucht. De luchtkwaliteit binnenshuis is genuanceerd, verandert voortdurend en is niet duidelijk waarneembaar door menselijke zintuigen, maar de impact van luchtkwaliteit op de gezondheid is aanzienlijk.

Continue monitoring maakt de resultaten van de luchtkwaliteit binnenshuis bruikbaar en helpt de gezondheid van de bewoners te beschermen.

intentie

De bedoeling van de RESET Air Standard is:

 • Bevorder de continue monitoring van de luchtkwaliteit in gebouwde omgevingen.
 • Standaardiseer hoe de prestaties van de binnenluchtkwaliteit worden gemeten en gecommuniceerd om ze vergelijkbaar en benchmarkbaar te maken.
 • Pleit voor bewustzijn en transparantie rond luchtkwaliteit door de gegevens te rapporteren aan projectgebruikers om onderwijs te bevorderen en sociale rechtvaardigheid te bevorderen.
 • Het publiek bewust maken van de kwaliteit van de binnenlucht en de gevolgen daarvan voor het milieu en de gezondheid van de bewoners.
 • Gamify de gegevens om prikkels te creëren voor een betere luchtkwaliteit.

Gezondheid en productiviteit

Gezonde lucht kan leiden tot minder gezondheidsproblemen en een hogere productiviteit. Blootstelling aan slechte luchtkwaliteit in en binnenmilieu kan mensen ziek maken en werkdagen missen. Het kan er ook toe leiden dat werknemers minder productief zijn vanwege het effect van verontreinigende stoffen op de cognitieve functie.

 • Fijnstof 2,5 (PM2,5) verwijst naar deeltjes met een diameter van 2,5 µm of minder. Blootstelling aan hoge concentraties PM2,5 kan ziekten veroorzaken in de luchtwegen en het cardiovasculaire systeem.
 • Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn organische verbindingen die gemakkelijk dampen of gassen worden. Veel voorkomende VOS zijn formaldehyde, benzeen, tolueen en styreen. Langdurige blootstelling aan VOS kan schade aan de lever, nieren en het centrale zenuwstelsel veroorzaken.
 • De concentratie kooldioxide (CO2) heeft een directe invloed op de productiviteit en het comfort. Verhoogde CO2-niveaus leiden tot slaperigheid, duizeligheid en cognitieve disfunctie.

Leer meer door het downloaden van de 2.1. RESET Air Introductie in de downloads sectie .

Hoe de RESET Air Standard te gebruiken?

Met een focus op het verzamelen van gegevens via continue monitoring, kan de RESET Air Standard eenvoudig worden toegepast op zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

De RESET Air Standard is van toepassing op twee verschillende projecttypologieën, Commercial Interiors en Core & Shell , die zijn gescheiden om huurders, operators en eigenaren te helpen gezonde prestatiedoelen te bereiken door hun respectieve rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te definiëren en te communiceren.

RESET Air voor commerciële interieurs

RESET Air for Commercial Interiors (CI) is een op prestaties gebaseerde norm die zich richt op de luchtkwaliteitsprestaties in binnenruimten. Het bewaakt, volgt en communiceert de kwaliteit van de lucht die wordt ingeademd door de bewoners van een binnenruimte.

Download de RESET Air Standard voor commerciële interieurs PDF.
Download het RESET Air-certificeringsproces voor commerciële interieurs PDF.

residentieel

RESET biedt een alternatief pad voor residentiële projecten. Wijzigingen omvatten het volgende:

 • Er zijn geen berekeningen voor het aantal bewoners.
 • Er zijn verplichte eisen aan slaapruimtes.
 • Er zijn vereisten voor koolmonoxidemelders.

 Download de RESET Air Standard for Residential PDF.

RESET Lucht voor Core & Shell

RESET Air for Core & Shell (CS) is een prestatiegebaseerde norm gericht op de luchtkwaliteitsprestaties in mechanische luchtsystemen of HVAC’s. Het bewaakt, volgt en communiceert de kwaliteit van de lucht die wordt geleverd aan huurders en openbare ruimtes door de mechanische lucht- en HVAC-systemen van het gebouw.

Download de RESET Air Standard voor Core & Shell PDF.
Download het RESET Air-certificeringsproces voor Core & Shell PDF.

RESET is geïnteresseerd in het onderzoeken hoe RESET Air genuanceerder kan worden gemaakt, zodat het beter kan worden geïmplementeerd en gebruikt in andere typologieën. Om dit te doen, hebben we de hulp nodig van slimme en innovatieve partners om continue monitoring naar nieuwe gebieden te sturen, inclusief typologieën zoals meergezinswoningen, restaurants, ziekenhuizen, branderijen, enz.

Als je een project hebt dat niet in deze twee projecttypologieën past, neem dan contact met ons op info[at]reset.build .

Projectaccreditatie

Naast de RESET Air-standaard kan een project RESET Air-projectaccreditatie en -certificering nastreven, wat extra vertrouwensmaatstaven biedt via audits door derden.

Om ervoor te zorgen dat een project RESET Air Project-certificering behaalt, moeten de parameters voor de binnenluchtkwaliteit, zoals bijgehouden door continue monitoring en berekend tot een dagelijks gemiddelde op basis van uren bezetting, tijdens bedrijf binnen de prestatiedoellimieten worden gehouden.

RESET Air Project-certificering is een geweldige manier om de uitstekende binnenluchtkwaliteit in een ruimte en de positieve effecten op de lange termijn op de markt te brengen. Het is ook een uitstekende manier om te beginnen met andere certificeringsprogramma’s, waarbij RESET Air betrokken is bij een aantal zebrapaden, die hier beschikbaar zijn .Klik hier voor meer informatie over RESET Air Projects

RESET Air Project-certificering is niet voor bangeriken. Het bereiken van een gezonde luchtkwaliteit in een binnenruimte of in een gebouw vereist langdurige toewijding aan hardware, software en onderhoud en onderhoud, waardoor deze certificering een van de moeilijkste ter wereld is.

Andere accreditaties

Om het proces te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens van hoge kwaliteit zijn, beschikt RESET Air over drie andere relevante accreditaties.

Geaccrediteerde professionals

RESET Accredited Professionals (RESET AP’s) zijn deskundige adviseurs die zijn opgeleid in de RESET-normen en deze kennis verstrekken aan projectteams die RESET nastreven.

Om het proces te optimaliseren, zijn RESET AP’s verantwoordelijk en verplicht voor het begeleiden van projectteams door het gehele projectaccreditatie- en certificeringsproces.

RESET biedt niet de service van het begeleiden van projecten omdat we de rol van externe auditor behouden.

Klik hier voor meer informatie over RESET AP’s .

Om een ​​lijst van de huidige RESET AP’s in de RESET Directory te zien, klik hier .

Geaccrediteerde gegevensproviders

Gegevensproviders zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en aggregeren van de gegevens volgens de RESET-vereisten, naast het bieden van een manier aan projecten om in realtime toegang te krijgen tot de gegevens over de binnenluchtkwaliteit. De vereiste gegevens moeten worden verzameld en overgedragen naar de RESET Cloud voor beoordelingsdoeleinden.

Om het proces te vergemakkelijken, moeten projecten die RESET-projectaccreditatie of -certificering nastreven, gebruikmaken van een door RESET geaccrediteerde gegevensprovider, die al is verbonden met de RESET Cloud voor audit- en beoordelingsdoeleinden.

RESET levert geen dataproviderdiensten en onderhoudt alleen de beoordelingscloud van derden.

Raadpleeg voor meer informatie de 2.8 RESET Air Accredited Data Provider Standard in de downloadsectie .

Geaccrediteerde monitoren

RESET Air vereist continue bewaking van regelmatig bezette ruimtes. De nauwkeurigheid van luchtkwaliteitsmonitors is van cruciaal belang om te bepalen hoe de binnenluchtkwaliteit de gezondheid van de bewoners beïnvloedt en om HVAC-activiteiten en -onderhoud op de juiste manier te begeleiden. In de handel verkrijgbare monitoren variëren in kwaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, daarom stelt RESET Air normen voor sensorprestaties, onderhoud en kalibratie.

Door RESET geaccrediteerde monitoren, monitoren die onze testprocedure hebben doorstaan (paragraaf 2.7 in downloads) , zijn vereist voor een project dat RESET-projectaccreditatie of -certificering nastreeft. Alleen klasse A en B zijn acceptabel voor gebruik in RESET Air-projecten. Grade C’s zijn niet acceptabel.

RESET zal geen monitoren ontwikkelen of verkopen en zal alleen monitoren in de branche testen en accrediteren als externe beoordelaar.

Raadpleeg voor meer informatie de 2.6 RESET Air Accredited Monitor Standard in de downloadsectie .

RESET Luchtgerelateerde indexen

Om de verzamelde gegevens beter te kunnen verwerken met gebruikmaking van de RESET Air Standard, heeft RESET twee indexen ontwikkeld.

RESET Luchtindex

De RESET Air Index is een continue bewakingsindex voor de luchtkwaliteit die de optimalisatie van een ruimte beschrijft op basis van de prestatiedoelen van RESET Air.

Binnenkort meer informatie.

RESET virale index

De RESET Viral Index is een index die gebruikmaakt van continue monitoring van de luchtkwaliteit en die gebruik maakt van onderzoek naar virale transmissies in de lucht om een ​​algoritme af te leiden om de luchtkwaliteit van een gebouw of binnenruimte te optimaliseren en dit in één getal uit te drukken.

Raadpleeg voor meer informatie het RESET-initiatief: RESET Viral Index .

RESET Air Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een link naar de FAQ voor de RESET Air Standard & Projects en enkele andere relevante links:

Veelgestelde vragen over RESET Air