Over airvisor

Jaarlijks worden we voor projecten over luchtkwaliteit, geur en stof opgeroepen Deze zijn zeer divers, gaande van kleine woonprojecten  tot luchtkwaliteitsbeheer in bedrijfsgebouwen tot steden, evenals bouw en constructie, industriële installaties en luchthavens. Daarnaast zijn we ook gespecialiseerd in binnenluchtkwaliteit en het aanbieden van gepaste luchtkwaliteit oplossingen voor uw bedrijf en personeel.

We vinden de meest effectieve manieren om uw lucht te verbeteren

We hebben een missie om schonere, veiligere en efficiëntere gebouwen te creëren met de beste sensoren, krachtige analyses en door
onderzoek ondersteunde oplossingen.

Het is waar – onze binnenlucht is vaak 2-5 keer meer vervuild dan onze buitenlucht, en de luchtvervuiling in het binnenmilieu een van de top 5 milieugevaren die van invloed zijn op de volksgezondheid – het risico op ziekten verhogen, de prestaties op de werkplek belemmeren en het algehele welzijn beïnvloeden.

we helpen je gezond te ademen

We kiezen voor de meest efficiënte benadering van continu schone lucht.

De oude manier

airvisor: de nieuwe benadering

Algemene activiteiten en diensten

We meten, bewaken, beheren en optimaliseren uw luchtkwaliteit in uw binnenmilieu en bieden oplossingen op maat van elk bedrijf.

Geur is een van de meest voorkomende oorzaken van klachten over luchtverontreiniging door een grote verscheidenheid aan bronnen.

Onze monitoringoplossingen bieden de meest nauwkeurige en betrouwbare metingen voor milieu toepassingen en hinder.

Directe meting of ‘point-of-contact’-blootstellingsmeting evalueert een blootstelling zoals deze plaatsvindt op een persoon.

Hittestress bij vee kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, maar vee veroorzaakt ook veel hinder en overlast.

Onze kwalificatie- en validatiediensten voor apparatuur zijn beschikbaar in de Benelux. We bieden een breed scala aan validatiediensten.

In de mijnbouw-, elektriciteits-, petrochemische, bouw- en bulkverwerkingsindustrieën staan ​​onze klanten onder toenemende druk.

Geluidshinder, ook wel omgevingslawaai of geluidshinder genoemd, is de voortplanting van lawaai met uiteenlopende gevolgen.

Voor meerdere klanten beheren wij het sensor/monitor park, dit voor periodiek, correctief onderhoud en herstellingen.