één op drie bedienden heeft last van ongezonde lucht op kantoor

binnenluchtkwaliteit klachten

Volgens een recente studie bij 23.000 werknemers klaagt een op de drie bedienden in Vlaanderen over slechte kantoorlucht.

‘Die meldingen gaan over geurhinder, een slechte luchtvochtigheid, dampen, onvoldoende verluchting of fijn stof op de werkplek’, zegt Lode Godderis, professor Arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven. ‘Er wordt door de ventilatiesystemen immers niet alleen vervuilde lucht naar binnen gezogen, ook op de werkplek zelf worden schadelijke gassen geproduceerd.’

Boosdoeners zijn volgens de krant niet alleen de collega’s, die voortdurend koolstofdioxide en allerlei micro-organismen produceren. ‘Ook het meubilair, de verf op de muur of het vasttapijt in de doorgaans goed geïsoleerde landschapskantoren kunnen bijdragen tot een slechte binnenlucht. Die kan leiden tot hoofdpijn, irritaties van de slijmvliezen, vermoeidheid, concentratieverlies en zelfs misselijkheid en duizeligheid. We zien ook oog- en huidirritaties.’ bron Knack

Oplossingen voor betere luchtkwaliteit

Er zijn legio oplossingen maar altijd moeten we de situaties per geval apart bekijken, analyseren en meten. Dit kan gaan van het aansturen van het HVAC systeem, green-walls, luchtzuiveraars, luchtzuiverende tapijten, ionisatie tot het verwijderen van de bronnen. Maar elk gebouw is anders, elk kantoor is specifiek dus eerst een meetcampagne en analyse is altijd aangewezen.

Sick building syndrome? (sbs)

Sick building syndrome (SBS) treedt op wanneer de gebruikers van een gebouw acute gezondheidseffecten ervaren die verband lijken te houden met de tijd die in een gebouw is doorgebracht. Er is meestal geen specifieke ziekte of oorzaak vastgesteld. De klachten kunnen gelokaliseerd zijn in een bepaalde ruimte of zone, of kunnen overal in het gebouw voorkomen. Vaak ontstaan ​​er problemen wanneer een gebouw wordt onderhouden op een manier die niet overeenkomt met het oorspronkelijke ontwerp of voorgeschreven bedieningsprocedures, of wanneer bewonersactiviteiten een probleem vormen.

De symptomen van SBS omvatten hoofdpijn; irritatie van ogen, neus en keel; een droge hoest; droge of jeukende huid; duizeligheid en misselijkheid; moeite met concentreren; vermoeidheid; en gevoeligheid voor geuren. Met SBS kan geen enkele klinisch bepaalde ziekte of specifieke chemische of biologische verontreiniging worden vastgesteld als oorzaak van de symptomen. De meeste klagers voelen zicht vrij snel beter na het verlaten van het gebouw.

Hoewel specifieke oorzaken van SBS onbekend blijven, zijn de volgende aangehaald als bijdragende factoren aan het sick building-syndroom.

  • Onvoldoende temperatuur, vochtigheid, verlichting of ventilatie.
  • Chemische verontreinigingen uit bronnen buitenshuis, zoals verontreinigende stoffen van uitlaatgassen van motorvoertuigen, sanitaire ventilatieopeningen en uitlaten van gebouwen.
  • Chemische verontreinigingen uit binnenbronnen, zoals kleefstoffen, stoffering, vloerbedekking, kopieermachines, vervaardigde houtproducten, reinigingsmiddelen en pesticiden. Omgevingstabaksrook en verbrandingsproducten van kachels, open haarden en ruimteverwarmingstoestellen kunnen ook bronnen van chemische verontreinigingen zijn.
  • Biologische verontreinigingen zoals pollen, bacteriën, virussen en schimmels. Deze verontreinigingen kunnen broeden in stilstaand water dat zich heeft opgehoopt in luchtbevochtigers, afvoerpannen en leidingen, of waar water zich heeft opgehoopt op plafondtegels, isolatie of tapijt.

Bronnen van giftige luchtvervuiling

Elk jaar, tijdens de maand november, komen bedrijven en individuen samen om het bewustzijn te vergroten van gemeenschappelijke levensbedreigende ziekten en kankers, inclusief zeldzame ziektes die zich ontwikkelen in de longen. Naarmate individuen zich steeds meer zorgen maken over milieuverontreiniging en verontreinigende stoffen in de lucht, betrekken gecombineerde bewustwordingsinspanningen individuen en gemeenschapsleiders bij het onderwijzen en aanmoedigen om de luchtkwaliteit aan te pakken; zoals de aanwezigheid van carcinogene materialen en luchtverontreinigende stoffen als gevolg van zware fabricage, verkeerscongestie en meer.

Hoewel verbeteringen in luchtmonitoring- en filtratieapparatuur het voor individuen en gemeenschappen eenvoudiger hebben gemaakt om vervuiling te traceren en te beheersen, is het van cruciaal belang voor de gezondheid, om precies te weten hoe en welke verontreinigende stoffen en verontreinigende stoffen in de lucht ademhalingsproblemen veroorzaken. liggen. Bijna 1 op 8 sterfgevallen wordt toegeschreven aan luchtverontreiniging, waardoor vervuiling momenteel een van de grootste milieugerelateerde problemen is. Andere milieugerelateerde gezondheidsaspecten zoals asbest in de lucht of erionietvezels zijn net zo zorgwekkend, daarom hebben we in november, samen met het Mesothelioom + Asbest Awareness Center, de krachten gebundeld om schadelijke stoffen in de lucht en kankerverwekkende stoffen te voorkomen. hun blootstelling en vestigen de aandacht op de gezondheidsrisico’s in verband met luchtvervuiling.

Carcinogene materialen:

In de afgelopen 100 jaar zijn de productieprocessen aanzienlijk veranderd. Sommige industrieën gebruiken echter nog steeds kankerverwekkende mineralen of additieven voor een aantal verschillende doeleinden. Het van nature voorkomende minerale asbest onderhoudt bijvoorbeeld brandwerende eigenschappen onder direct contact met een open vlam. Na verwerking is het brosse en vezelachtige mineraal een algemeen ingrediënt geworden binnen duizenden producten die zich uitstrekken over de bouw- en productie-industrie. Vanwege de maakbaarheid en de vezelachtige aard van asbest, vond het zijn weg naar een verscheidenheid aan verschillende toepassingen, wereldwijd inclusief loodgieterswerk, HVAC, elektrisch, isolatie, dakbedekking, tegels, cement, beton, verven, pakkingen en andere materialen in structuren of machines gebouwd vóór 1980.

Zware productie en verbranding:

Vervuiling door vervuiling door productie, industriële praktijken en verbranding, uitlaatgassen van voertuigen en zelfs bouwafval, kan de luchtkwaliteit vergiftigen en verontreinigen met zwevende deeltjes en stikstofdioxide (NO2), rechtstreeks van invloed op de menselijke gezondheid. Dergelijke processen produceren vaak onzichtbare wolken van gevaren in de lucht waarvan bekend is dat ze zorgen over de luchtwegen veroorzaken, waaronder astma, longziekte en kanker.

Voertuigemissies en NO2

Er zijn twee belangrijke bronnen van luchtverontreiniging: mobiele bronnen en stationaire bronnen. Mobiele bronnen, waaronder auto’s, bussen, bestelwagens, motorfietsen of fietsen, vliegtuigen, schepen en treinen, die elk bijdragen aan vervuiling. Mobiele bronnen die met name dieselolie gebruiken, geven NO2 vrij in de lucht, evenals fijnstof (PM), die ademhalingsproblemen vormen , zoals astma, hoesten, bronchitis,.. NO2 speelt ook een grote rol in smogvorming, die veel voorkomt in steden over de hele wereld.

Uitlaatgassen van voertuigen stoten ook stikstofoxiden (NOx) uit, inclusief NO en NO2, gevormd uit stikstof en zuurstof in de atmosfeer wanneer lucht wordt blootgesteld aan intense hitte zoals bliksem of verbranding, steden zijn volgepakt met voertuigen en dus uiterst gevoelig voor stikstofoxideverontreiniging .

Al deze elementen komen je kantoorgebouw binnen en de binnenlucht kwaliteit is minimaal 5 keer slechter dan buitenlucht, reken maar uit.

Laat een reactie achter