Radon gas

Leer meer over radon gas

radon gasWat is radongas?

Radongas is een natuurlijk voorkomend, radioactief gas! Het zit in kleine hoeveelheden in de atmosfeer. Zoals alle gassen krijgt het een atoomsymbool voor het periodiek systeem. Het atoomsymbool van Radon is Rn.

Is radongas radioactief?

We hebben allemaal gehoord van radioactieve dingen. Misschien denken we aan de felgroene klodder in onze favoriete stripboeken. Maar wat betekent radioactief eigenlijk? Radioactief is wanneer onstabiele atomen deeltjes afgeven die schadelijk kunnen zijn voor mensen.

Radon is een radioactief gas dat afkomstig is van de afbraak van natuurlijk voorkomende radioactieve elementen zoals uranium. Weet je hoe rotsen in de loop van duizenden jaren in zand uiteenvallen? Welnu, soms zijn er ook andere dingen verborgen in rotsen, zoals uranium. Uranium vervalt (verdwijnt als het ware) en breekt af in de grond en rotsen in de grond. Hierdoor ontstaat radongas.

Dit is een natuurlijk proces in onze omgeving en radioactiviteit wordt pas een probleem als we er te veel aan worden blootgesteld. Bovendien zijn er enkele heel positieve dingen die straling ook voor ons kan doen!

Wetenschappers gebruiken straling om ons te helpen. Röntgenstralen zijn bijvoorbeeld een vorm van straling. Ze worden gebruikt om foto’s van de binnenkant van ons lichaam te maken. Dit helpt doktoren om te controleren of we botbreuken hebben of vullingen in onze tanden nodig hebben! 

Welke soorten straling zijn er?

Er zijn drie soorten straling; Alfa-, bèta- en gammastraling. Sommigen van hen hebben zeer interessante toepassingen. 

  • Alfastraling kan worden gestopt door een menselijke hand, waardoor deze de minst doordringende van de drie is. 
  • Bètastraling kan door lucht en papier komen, maar dun metaal houdt het tegen. Bètastraling is gebruikt bij oogbehandelingen.
  • Gammastraling is het meest doordringend, het kan door lucht komen, en zelfs door dun metaal! Gammastralen worden door artsen gebruikt voor PET-scans, waardoor artsen een beeld kunnen krijgen van hoe organen werken.

Hoe ontstaat radongas?

radon trapOm te begrijpen wat radon is en waarom het gevaarlijk kan zijn, moet je een klein beetje begrijpen over radioactief verval. 

Zie het als een trap waarbij uranium zich op stap 96 bevindt en radon een paar treden lager op stap 86.

Stel je nu voor dat er een stuk materiaal op stap nummer 96 in het periodiek systeem staat. Dat stuk materiaal is uranium 96, zoals het op stap 96 staat. 

Als dat stuk materiaal een trede naar beneden zou vallen, naar nummer 95, zou het geen uranium meer zijn. Het zou Americium 95 zijn. 

Hoewel de natuur niet bestaat uit treden en stukjes materiaal die eraf vallen, gebeurt het proces van materialen die van de ene stap naar de andere veranderen. We noemen dit radioactief verval. 

Radioactief verval vindt ook plaats in kerncentrales en kernwapens. 

Als het stuk materiaal ver genoeg naar beneden valt, tot stap nummer 86, bestaat dat stuk materiaal niet meer uit uranium, maar is het radon geworden! Dit betekent dat het uranium voldoende is vervallen om radongas te worden. 

Als het materiaal ‘naar beneden valt’ en verandert, komt er een enorme hoeveelheid energie vrij. We noemen dit energie: straling .

COOLE FEITEN over straling!

  • Op 27 december 2004 werd de aarde getroffen door de grootste stralingsstoot in de opgetekende geschiedenis. Het kwam van een “gigantische lichtflits” op een magnetar op 50.000 lichtjaar afstand.
  • De ogen van een brandweerman bij de ramp in Tsjernobyl zouden van bruin in blauw zijn veranderd vanwege de intensiteit van de straling die hij ontving. 

Waar worden mensen het meest blootgesteld aan straling?

De grootste natuurlijke bron van blootstelling aan straling voor mensen is radongas!

Radongas is een bron van ioniserende straling. Ioniserende straling betekent dat de straling die uit het rottende materiaal komt (zoals alfa, bèta of gamma) voldoende energie heeft om het materiaal dat het raakt te ‘ioniseren’. 

Ioniseren betekent elektronen uit de atomen in het materiaal scheuren. Het doet dit op zo’n manier dat het in geladen fragmenten (ionen) verandert, vandaar de naam ioniseren.

Hoe komt radongas binnen?

Radon wordt normaal gesproken in de grond aangetroffen! Het kan huizen, scholen of gebouwen binnendringen via scheuren en gaten in de fundering. 

Omdat radon een gas is, kan het zowel de begane grond als de bovenste verdiepingen bereiken.

Dit komt doordat de rotsen en grond onder gebouwen sporen van uranium kunnen bevatten. 

Herinner je je uranium van boven? Dat is waar radon vandaan komt. Tijdens het radioactief verval wordt uranium afgebroken tot andere elementen, zoals radon. Wanneer radongas vervalt, zendt het radioactieve straling uit. Daarom zou u niet veel radon in uw huis moeten hebben.