nlen +32 479 056 818 hello@airvisor.be

Luchtvervuiling door wegverkeer vs binnenluchtkwaliteit

Zijn we op de goede weg? Wegverkeer veroorzaakt behoorlijk wat vervuiling in Vlaanderen en dat ademen we allemaal in. Rekening houdend met waar je vertoeft mag je zeker niet vergeten dat je binnenlucht 2 tot 100 maal slechter is dan de buitenlucht. Werk of woon je dicht bij een drukke autostrade dan zal zowel buitenlucht en zeker je binnenlucht behoorlijk vervuild zijn.

Waarom is binnenlucht zoveel slechter dan buitenlucht? 

Het antwoord is simpel en logisch, onze kantoren en woningen zijn zo hard geïsoleerd dat de ongezonde lucht blijft hangen in de ruimte, je krijgt een opeenstapeling als er geen goede ventilatie is. Daar komt dan nog bij dat naast de buitenlucht er ook verschillende schadelijke gassen in je binnenlucht zitten door tapijt, meubelen, lijmen, printers, en nog veel meer. Dit zijn onder andere volatiele organische stoffen.

Hieronder een overzicht van de verkeersgerelateerde buitenlucht in Vlaanderen, opgesteld door de Vlaamse Milieu Maatschappij:

35% NOx
van de totale uitstoot
34% roet
van de totale uitstoot
 • NOxstikstofdioxiden die bijdragen tot de vorming van Ozon en fijn stof
 • Roetzijn fijnstofdeeltjes die ontstaan bij onvolledige verbranding van brandstoffen zoals Diesel, hout en kolen,...
14% PM2.5
van de totale uitstoot
31% PM10
van de totale uitstoot
 • Fijn Stof PMomvat alle mogelijk stofdeeltjes die rondzweven in de lucht. PM10 en PM2.5 zijn minuscule deeltjes, kleiner dan 10µm en 2.5µm. Een micrometer (µm) is 1/1000ste van een milimeter.
voor jou en je medewerkers

Gezondheidsrisico's

finstof

Fijnstof

Veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen

stikstofdioxiden

Stikstofdioxiden

Veroorzaakt irritatie aan de luchtwegen

roet

Roet (Black Carbon)

Veroorzaakt ziekten aan longen, hart- en bloedvaten en is kankerverwekkend

Dieselmotor is de grootste vervuiler

Dieselwagens

 • Stikstofdioxiden
 • Roet
 • Fijnstof (uitlaat)
 • Fijnstof (remmen, banden, wegdek)

Benzinewagens

 • Stikstofdioxiden
 • Roet
 • Fijnstof (uitlaat)
 • Fijnstof (remmen, banden, wegdek)

Elektrische wagens

 • Stikstofdioxiden
 • Roet
 • Fijnstof (uitlaat)
 • Fijnstof (remmen, banden, wegdek)

Wist je dat slijtage meer dan 50% van het fijn stof veroorzaakt?  Naast een zo schoon mogelijke wagen gebruiken, kiezen we soms beter voor duurzame vervoersmiddelen zoals de fiets of openbaar vervoer.

airvisor

Benieuwd hoe de luchtkwaliteit bij jou is

en hoe het jezelf en je collega's beïnvloedt?