Luchtverontreiniging verhoogt het risico om te overlijden aan coronavirus

corona door luchtvervuiling

urgers in Britse steden zijn door Europese gezondheidsdeskundigen gewaarschuwd dat blootstelling aan luchtverontreiniging hun risico op overlijden door Covid-19 zou kunnen vergroten.

De waarschuwing is afkomstig van de European Public Health Alliance ( EPHA ), die zegt dat artsen hogere sterftecijfers voor Covid-19 beginnen te koppelen aan ziekten veroorzaakt door luchtverontreiniging zoals hoge bloeddruk, diabetes en bepaalde aandoeningen van de luchtwegen.

EPHA heeft een onderzoek uit 2003  naar slachtoffers van het coronavirus SARS benadrukt, waaruit bleek dat patiënten in regio’s met matige luchtverontreinigingsniveaus 84% ​​meer kans hadden om te overlijden dan in regio’s met lage luchtverontreiniging.

Satellietbeelden hebben een significante daling van de NO2-vervuiling aan het licht gebracht in landen die het zwaarst getroffen zijn door de pandemie. Maandag publiceerde NASA afbeeldingen die aantoonden hoe de vervuiling door stikstofdioxide (NO2) boven Noord-Italië dramatisch is gedaald na de introductie door de regering van een landelijke lockdown.

Sascha Marschang, waarnemend secretaris-generaal van EPHA, zei: ‘De lucht klaart misschien op in Italië, maar de schade is al aangericht aan de menselijke gezondheid en het vermogen van mensen om infecties te bestrijden. Regeringen hadden lang geleden al chronische luchtverontreiniging moeten aanpakken, maar hebben de economie voorrang gegeven boven gezondheid door de auto-industrie te verzachten.

‘Als deze crisis voorbij is, moeten beleidsmakers de maatregelen versnellen om vuile voertuigen van onze wegen te krijgen. De wetenschap vertelt ons dat epidemieën zoals COVID-19 steeds vaker zullen voorkomen. De straten opruimen is dus een basisinvestering voor een gezondere toekomst. ‘

Artsen in Italië meldden ook een mogelijk verband tussen inbreuken op de luchtverontreinigingslimieten en het aantal gevallen van Covid-infecties. Analyse door de Italiaanse Vereniging voor Milieugeneeskunde (SIMA) en de Universiteiten van Bari en Bologna wees uit dat de fijnstofconcentraties tussen 10-29 februari samenvielen met de besmetting van Covid tot 3 maart.

Atmosferische deeltjes kunnen een drager zijn van virussen, maar zorgen er ook voor dat verontreinigingen gedurende een bepaalde tijd in de lucht kunnen blijven, aldus de analyse.

Net als in Italië hebben de harde maatregelen die China tijdens de uitbraak heeft ingevoerd de luchtvervuiling tegengegaan, waardoor mogelijk het leven van ‘tot 75.000 mensen’ is gered, aldus een onderzoeker van de Stanford University.Marshall Burke schreef op de website van G-Feed: ‘De vermindering van de luchtverontreiniging in China als gevolg van deze economische ontwrichting heeft in China waarschijnlijk twintig keer meer levens gered dan er momenteel verloren zijn gegaan door infectie met het virus in dat land.’

Laat een reactie achter