Luchtverontreiniging kost je jaarlijks 1.493 euro aan gezondheidskosten

luchtverontreiniging

De kostprijs aan medische zorgen en gezondheidsproblemen als gevolg van vervuiling door voertuigen bedraagt voor de stad Antwerpen jaarlijks 744,3 miljoen euro of gemiddeld 1.493 euro per inwoner. Voor Brussel is dat zelfs 1,5 miljard per jaar en voor Gent 386,4 miljoen euro.

NOG ALTIJD NIET OVERTUIGD OM ER IETS AAN TE DOEN?

airvisor

Dat berekende het onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau CE Delft in opdracht van gezondheidsorganisaties uit tien Europese landen. De gegevens uit 2018 rond de kosten van onder meer medische behandelingen, vroegtijdige sterfte en ziektedagen werd afgezet tegen de concentraties aan fijn stof, ozon en stikstofdioxide door voertuigen. Dit gebeurde voor 432 steden in dertig Europese landen. Zo kunnen steden met elkaar worden vergeleken. Er zijn al studies die aantonen hoeveel gezonde levensjaren inwoners verliezen door luchtverontreiniging, maar nu wordt daar ook een bedrag op geplakt.

bron GVA

Laat een reactie achter