nlen +32 479 056 818 hello@airvisor.be

luchtkwaliteit in ziekenhuizen en zorgcentra

In ziekenhuizen, bejaardentehuizen en zorgcentra staan patiënten centraal. Deze groep van mensen zijn voornamelijk gevoelig en kwetsbaar. Geoptimaliseerde luchtkwaliteit is hier van groot belang.
Door risico analyses, testen, meten en analyseren, voorkomen we bacteriologische infecties via lucht en luchtkanalen. We kennen de dynamiek en probleemstellingen van ziekenhuizen en bejaardencentra. We delen onze kennis, leiden bevoegd personeel op en wijzen op huidige en/of potentiële gevaren.

RISICO ANALYSE

We maken risico analyses en brengen de luchtkwaliteit in kaart

ACTIEVE INZICHTEN

Samen met u bekijken wat en waar de problemen zich bevinden om daarna over te gaan tot een actieplan.

LEVENSNOODZAKELIJK

Patiënten en werknemers in ziekenhuizen en zorgcentra zijn de hele tijd blootgesteld aan invloeden van luchtkwaliteit. Het is bijna onnodig te vernoemen dat ouderen en patiënten zwakker zijn en vormen daarom een zeer hoge risicogroep.