Luchtkwaliteit en werkverzuim

werkverzuim en absenteisme

Ziekteverzuim zit in België in stijgende lijn. Maar naast het zogenaamd kort verzuim, nemen de laatste jaren vooral de langdurig afwezigen toe. 

Maar hoe komt dit, ligt het aan de druk op het werk, verveling of kan er ook een diepere oorzaak zijn. Wij zijn alvast overtuigd dat er ook een andere factor speelt die vandaag de dag nog door de meeste mensen wordt onderschat, meer nog: zelfs niet aan gedacht. Luchtkwaliteit op kantoor!

Opvallend is dat het aantal langdurig zieken met de helft is gestegen ten opzichte van tien jaar geleden. Dit absenteïsme is overigens niet leeftijdsgebonden, want in elke leeftijdsgroep is de toename zichtbaar. Dit is ook logisch want slecht luchtkwaliteit is voor iedereen.

Impact

Ziekteverzuim heeft een enorme impact op de werking van uw onderneming. Er is niet alleen de kost van de afwezige en de niet-gepresteerde uren. Zo moeten de collega’s taken overnemen en/of moet er vervanging worden gezocht.

Veel ondernemingen zien de negatieve impact van verzuim op werknemers en bedrijfsresultaten.

Deze studie komt van Attentia, ze hebben een onderzoek laten uitvoeren.

Kosten berekening

Voorbeeld 1:
Uit de calculator van Attentia blijkt dat een kmo met 50 bedienden, een gemiddeld brutoloon van 3.250 euro en een gemiddelde afwezigheidsgraad van 7 procent  een verzuimkost heeft van 210.000 euro.
Kan dat bedrijf dat verzuimpercentage bijvoorbeeld naar 5 procent brengen door betere luchtkwaliteit op de werkvloer, dan wint het 60.000 euro.

Voorbeeld 2:
Stel dat u een gemengd bedrijf heeft met 400 medewerkers, netjes verdeeld over 200 arbeiders en 200 bedienden. Dan kost (bij een gemiddeld loon van 3.330 en 8 procent afwezigheden) het verzuim u zowat 980.000 euro.
Brengt u bij arbeiders en bedienden het verzuim terug tot 6 procent dan door het aanbieden van een verbeterde binnenlucht kwaliteit dan wint u ruim 245.000 euro.

Gemiddeld kunnen we het werkverzuim tot 3.5% terugdringen door het aanbieden van betere luchtkwaliteit.

airvisor

Als we kijken naar de twee bovenstaande voorbeelden dan is een analyse van de binnenluchtkwaliteit met de juiste oplossingen zeker te verantwoorden en zelfs één van de beste ROI’s voor je bedrijf.

Toch nog even voor alle duidelijkheid: buitenlucht kwaliteit in Vlaanderen/België is matig tot slecht. De factor vervuiling in de binnenlucht is 2 tot 10 maal slechter dan buiten. Dit zou al een belletje moeten laten rinkelen als je er nog bij denkt dat we 90% van onze tijd ook daadwerkelijk binnen vertoeven. –> Binnenlucht kwaliteit is extreem belangrijk.

Verminder het ziekteverzuim met 35% door een gezonde en veilige omgeving te handhaven.

De World Green Building Council ontdekte dat werkplekken met gezonde binnenlucht 35% minder afwezigheid van ziekteverlof op korte termijn ervaren.

Laat de kwaliteit van de lucht analyseren! Wij doen het zelfs gratis, neem contact op voor meer informatie

Laat een reactie achter