Our Location

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Verbetering van de luchtkwaliteit binnen om de gezondheid en het welzijn te verbeteren

Van huizen, scholen en kantoren tot ziekenhuizen, sportlocaties en gebouwen, bijna 90 procent van de gemiddelde Europeaanse tijd wordt binnen doorgebracht. Omdat een persoon dagelijks voor een belangrijk deel van de tijd binnenshuis is, komt de meeste lucht die hij of zij inhaleert, inclusief giftige deeltjes, uit gebouwen.

Bekend als binnenluchtkwaliteit (IAQ, indoor air quality), de luchtkwaliteit in gebouwen is direct van invloed op de gezondheid en het comfort van de inzittenden van een structuur. Het belang van inzicht in hoe de IAQ en de daarmee verbonden vervuilende stoffen beter kunnen worden geregeld, blijft toenemen omdat gezondheidskwesties in verband met slechte luchtkwaliteit blijven toenemen.

Dongyun Rim, assistent-professor in de bouwkunde, richt zijn onderzoek op het begrijpen van de bronnen, de distributie en het transport van kritische luchtverontreinigende stoffen in binnenomgevingen. Hij onderzoekt verontreinigende dynamiek rond de mens, nanodeeltjes generaties van consumentenproducten, monitoren van de binnenlucht en slimme ventilatie strategieën die zich specifiek richten op de interacties tussen gebouw systemen en gebruiker activiteiten. Het onderzoek van Rim helpt ingenieurs, architecten en bouwwetenschappers om een ​​gezond ontwerp en goede werking van gebouwen te realiseren.

“Tegenwoordig spannen we ons in voor het bouwen van luchtdichte gebouwen voor het verbeteren van de energie-efficiëntie.” Dergelijke luchtdichte gebouwen leiden echter tot opeenhoping van chemicaliën en synthetische producten in gebouwen, die op hun beurt problemen met de binnenluchtkwaliteit kunnen veroorzaken die schadelijk zijn voor de mens. gezondheid en welzijn, “zei Rim. “Mijn studieresultaten onthullen de vervuilingsdynamica in gebouwen en hoe gevaarlijke luchtvervuiling die binnen wordt opgewekt”.

Via zijn IAQ-onderzoek geeft Rim informatie over hoe de menselijke blootstelling aan verontreinigende stoffen binnenshuis in kritieke faciliteiten zoals kleuterscholen kan worden verminderd, evenals effectieve manieren om de gezondheid van de mens en de productiviteit in woningen en commerciële gebouwen te verbeteren.

Vanwege de complexe aard van gebouwen en menselijk gedrag, werkt Rim vaak samen met collega’s op het gebied van chemie, elektrotechniek en geneeskunde om zinvolle onderzoeksresultaten te produceren die erop gericht zijn de gezondheid en het welzijn van de inzittenden te verbeteren. Momenteel is hij betrokken bij een tweejarig onderzoeksproject gefinancierd door de Alfred P. Sloan Foundation, waarin hij samenwerkt met een moleculair fysicus en chemici om uitgebreide, geïntegreerde fysisch-chemische modellen te ontwikkelen. Deze modellen bevatten een realistische weergave van binnenchemische processen onder invloed van gebruikers, binnenactiviteiten en bouwomstandigheden.

Vervolgens hoopt Rim experimenten uit te voeren in het MorningStar Solar Home, een huis met 100 procent hernieuwbare energie op de universiteitspark campus van Penn State, om nanodeeltjes in de lucht te meten die verband houden met consumentenproducten en menselijke activiteiten. Met behulp van deze metingen hoopt Rim een ​​computermodel te ontwikkelen voor het voorspellen van fysieke, chemische en transportkenmerken van nanodeeltjes die uit huishoudelijke apparaten, producten voor persoonlijke verzorging en reinigingsmiddelen worden afgevoerd onder uiteenlopende bouwomstandigheden, waaronder koelen, verwarmen en mechanische werking van de ventilator.

“We hebben de neiging om ons te concentreren op maandelijkse energierekeningen voor gebouwen, maar helaas krijgen we geen maandelijkse gezondheidsrekeningen in verband met slechte luchtkwaliteit binnenshuis “, zei hij. “Inderdaad, we weten heel weinig informatie over hoe de bouwomstandigheden en menselijke activiteiten van invloed zijn op onze blootstelling aan door de buitenwereld gegenereerde en binnenshuis gegenereerde verontreinigingen in gebouwen.”

Origineel artikel

Geef een reactie