Hittegolf, ozon, luchtvervuiling en gezondheidseffecten

Gezondheidseffecten van ozonvervuiling

Warm genoeg?? De knoestige hittegolf waar we mee te maken hebben is nog niet voorbij – en het zorgt er niet alleen voor dat we zweten en klagen. Dergelijke evenementen veroorzaken meestal ook vreselijke ozonvervuiling. En dat zijn dingen waar mensen zich zorgen over moeten maken.

Ozon is een gas dat in onze bovenste atmosfeer het leven op aarde beschermt tegen schadelijke ultraviolette stralen. Dichtbij de grond is het een verontreinigende stof die ontstaat uit stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen. Deze chemicaliën komen van uitlaatgassen van raffinaderijen en voertuigen en reageren onder vorming van ozon in aanwezigheid van zonlicht.

“Zoals de meeste chemische reacties, is die chemische reactie sneller bij warmere temperaturen. Daarom is ozon een zomerprobleem. ”

Op voldoende hoge niveaus – boven bijvoorbeeld 70 (ppm) delen per miljard – kan ozonvervuiling ervoor zorgen dat spieren in de longen samentrekken en de kans op longinfecties vergroten. Hoewel de vervuiling in de zomer vooral gevaarlijk is voor kwetsbare personen (mensen met astma, ouderen en kinderen), kunnen risico’s aanwezig zijn, zelfs voor gezonde mensen, volgens de Environmental Protection Agency .

Deze week is ozonvervuiling op leefniveau slecht. Het is code rood in bijna heel het land en dat betekent dat iedereen gevaar loopt vanuit de lucht. 

Helaas zullen deze gebeurtenissen met ozonvervuiling zoals we deze week hebben gezien, niet vreemd zijn, het is een teken zijn van onze tijd. En niet alleen omdat de hitte niet weggaat . De emissies zijn ook niet.

Totdat de temperatuur afkoelt, blijf je beter binnen of ga je in plaats daarvan voor de veiligheid van de loopband in je fitness met airconditioning. Als je geniet van een vraatzuchtige barbecue, misschien best het eten mee naar binnen nemen?

Gezondheidseffecten van ozonvervuiling

Ozon in de lucht die we inademen kan onze gezondheid schaden, vooral op warme zonnige dagen wanneer ozon ongezonde niveaus kan bereiken. Zelfs relatief lage niveaus van ozon kunnen gezondheidseffecten veroorzaken.

Wie loopt er risico?

Mensen die het grootste risico lopen om ozon in te ademen, zijn onder meer astma, kinderen, oudere volwassenen en mensen die buiten actief zijn, vooral buitenwerkers. Bovendien lopen mensen met bepaalde genetische kenmerken en mensen met een verminderde inname van bepaalde voedingsstoffen, zoals vitamine C en E, een groter risico op blootstelling aan ozon. 

Kinderen lopen het grootste risico op blootstelling aan ozon omdat hun longen zich nog steeds ontwikkelen en ze vaker buiten actief zijn wanneer de ozonwaarden hoog zijn, wat hun blootstelling verhoogt. Kinderen hebben ook meer kans op astma dan volwassenen.

Welke gezondheidsproblemen kunnen ozon veroorzaken?

Ozon kan ervoor zorgen dat de spieren in de luchtwegen samentrekken en lucht in de longblaasjes opsluiten. Dit leidt tot piepende ademhaling en kortademigheid. Ozon:

  • Maak het moeilijker om diep en krachtig te ademen.
  • Veroorzaak kortademigheid en pijn bij diep ademhalen.
  • Hoesten en keelpijn veroorzaken.
  • Ontsteken en schade aan de luchtwegen.
  • Verergeren longziekten zoals astma, emfyseem en chronische bronchitis.
  • Verhoog de frequentie van astma-aanvallen.
  • Maak de longen gevoeliger voor infecties.
  • Blijf de longen beschadigen, zelfs wanneer de symptomen zijn verdwenen.
  • Veroorzaak chronische obstructieve longziekte (COPD).

Deze effecten zijn zelfs bij gezonde mensen gevonden, maar kunnen ernstiger zijn bij mensen met longaandoeningen zoals astma. Ze kunnen leiden tot meer afwezigheid op het werk, medicijngebruik, bezoeken aan artsen en eerste hulp en ziekenhuisopnames. 

Langdurige blootstelling aan ozon houdt verband met verergering van astma en is waarschijnlijk een van de vele oorzaken van astma-ontwikkeling. Langdurige blootstelling aan hogere ozonconcentraties kan ook worden gekoppeld aan permanente longschade, zoals abnormale longontwikkeling bij kinderen.

Recente studies rapporteren consequent associaties tussen blootstelling aan ozon op de korte termijn en totale niet-accidentele mortaliteit, waaronder sterfgevallen als gevolg van respiratoire oorzaken. Studies suggereren dat langdurige blootstelling aan ozon ook het risico op overlijden door ademhalingsoorzaken kan vergroten, maar het bewijs is niet zo sterk als het bewijs voor kortetermijnblootstelling.

Laat een reactie achter