Fijnstof (PM) dood je sneller dan roken

fijnstof in de lucht

Fijn stof bestaat uit kleine deeltjes met diameters van minder dan 10 micron, b.v. roet van dieselvoertuigen of verbrandingsovens.
Fijn stof is een oorzaak van luchtwegaandoeningen en verhoogt het risico op kanker. Ook vinden we een heleboel fijn stof binnen, op je werkplek en thuis. Wees er op tijd bij, wij meten fijn stof in real-time

Wat is nu eigenlijk fijn stof?

Volgens een recent wetenschappelijk artikel: Luchtvervuiling in de omgeving is een groot gezondheidsrisico, leidend tot respiratoire en cardiovasculaire mortaliteit. Een recent globaal blootstellingssterftemodel, gebaseerd op een ongeëvenaard aantal cohortstudies in veel landen, biedt nieuwe hazard ratio-functies, wat een herevaluatie van de ziektelast vereist. Daarom schatten we een te hoge cardiovasculaire mortaliteit toegeschreven aan luchtvervuiling in Europa.

Dat luchtvervuiling een stille doder is, is genoegzaam bekend. Instellingen als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaan ervan uit dat luchtvervuiling, met name fijn stof, verantwoordelijk is voor 4,2 à 4,5 miljoen extra doden per jaar. Dat cijfer blijkt een grove onderschatting. In een studie die vandaag verschijnt in het gereputeerde European Heart Journal, betogen Duitse wetenschappers dat we dat cijfers gerust mogen verdubbelen.

Die spectaculaire sprong wijten de onderzoekers, die onder meer verbonden zijn aan de Johannes Gutenberg Universiteit en het Max Planck Instituut voor Chemie in Mainz, aan het gebruik van een nieuw model dat de interactie tussen verschillende pollutiebronnen, atmosferische processen, onze blootstelling aan vervuiling en de sterftecijfers beter in kaart brengt. Het nieuwe model is gebaseerd op een ongezien aantal langetermijnstudies in veel landen, en focust met name op fijn stof en ozon.

Lees het volledig artikel in De Standaard

Laat een reactie achter