Nieuw initiatief om buitenluchtkwaliteit te meten op scholen in heel Europa

luchtvervuiling

Luchtvervuiling is een groeiende zorg in Europa en wereldwijd. Het CleanAir@School-initiatief richt de aandacht op de luchtkwaliteit rond Europese scholen door kinderen, ouders en leerkrachten te betrekken bij het meten van concentraties van verontreinigende stoffen. Het project is een gezamenlijk initiatief van het Europees Milieuagentschap en het Europees netwerk van hoofden van milieubeschermingsbureaus.

Het EEA en het Europees netwerk van hoofden van milieubeschermingsbureaus (EPA’s) hebben een burgerwetenschappelijk initiatief gelanceerd om de luchtkwaliteit rond Europese scholen te controleren . De deelnemende scholen meten stikstofdioxideconcentraties (NO 2 ) met betrouwbare, eenvoudige goedkope apparaten, waarbij één monsternemer naast de weg voor de school staat en één in een minder vervuild gebied, zoals de schooltuin.

Kinderen op deelnemende scholen leren tijdens het project over luchtverontreiniging en de gevolgen voor de gezondheid ervan. Ouders kunnen ook zien hoe wegtransport van invloed is op de luchtkwaliteit, en het project onderzoekt of deze kennis ertoe leidt dat ouders weggaan om hun kinderen met de auto naar school te brengen. Een korte vragenlijst zal eventuele veranderingen in bewustzijn en gedrag bijhouden. Deelnemende milieubeschermingsbureaus houden zich ook bezig met lokale gemeenschappen en leggen uit hoe de EPA’s werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Naast het vergroten van het bewustzijn van de luchtkwaliteit, onderzoekt het initiatief hoe gegevens die door burgers worden verzameld een aanvulling kunnen vormen op officiële gegevens over de luchtkwaliteit . Op Europees niveau kan dit de inspanningen van de Europese Commissie ondersteunen om milieurapportage te stroomlijnen , met name om ‘meer gebruik van burgerwetenschap te promoten als aanvulling op milieurapportering’.

Achtergrond

Uit het 2018 rapport ‘ Luchtkwaliteit in Europa ‘ van het EMA blijkt dat sterke beleidsmaatregelen en lokale acties de vervuilingsniveaus in de Europese steden hebben helpen verminderen, maar dat de meeste Europeanen die in stedelijke gebieden wonen, nog steeds te lijden hebben van niveaus van vervuiling die hoger zijn dan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bescherming van de menselijke gezondheid. Volgens de EER-ramingen is langdurige blootstelling aan fijne zwevende deeltjes in de lucht verantwoordelijk voor meer dan 400.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa elk jaar.

Bekijk de gegevens op een map

Maar er is een probleem: goedkope smartsensors geven geen accurate data. Wat je zal zien is een trend tussen de verschillende sensors maar je weet eigenlijk niet wat je meet.

Koop een doos met 10 sensors en alle ten zullen ze je andere data geven. Je kan wel zien welke school er erger aan toe is dan een andere door de trend weergave. Leuk initiatief maar beter kwalitatieve smartsensors aanschaffen die vandaag de dag best betaalbaar zijn.

Neem contact op als je meer wil weten.

Laat een reactie achter