Belair luchtkwaliteit app voor Vlaanderen/België

belair luchtkwaliteit app

VMM, Vlaamse Milieu Maatschappij, heeft een app gelanceerd waar je je luchtkwaliteit kan bekijken. VMM meet de luchtkwaliteit op een 70tal locaties en de rest wordt berekend aan de hand van computermodellen.

De rekenmodellen houden daarbij rekening met de aanwezigheid van verkeer en industrie, de achtergrondvervuiling in Vlaanderen en meteorologische gegevens zoals wind en temperatuur.

Elk uur berekenen ze op basis van die data de gemiddelde uurwaarde voor heel wat parameters: stikstofdioxide (NO2), ozon, fijn stof (PM10, PM2,5 en roet),… Die uurwaarden kan je nu via de app Belair opvragen voor elke locatie in Vlaanderen (en België). Je krijgt dan de waarden van het dichtstbijzijnde luchtmeetstation. Op de kaart zelf zie je een gemodelleerde waarde voor jouw locatie.

Wat zo’n waarde betekent, is niet eenvoudig te interpreteren. Daarom berekent deze app simultaan ook de BelAQI luchtkwaliteitsindex (Belgian Air Quality Index). Je krijgt meteen een kleurencode (uitstekend tot uitermate slecht) die de impact van de actuele luchtkwaliteit op je gezondheid inschat.

De luchtkwaliteitsindex geeft de actuele kwaliteit van de omgevingslucht weer op eenvoudige manier. De index is gebaseerd op de meetresultaten voor drie stoffen: stikstofdioxide, ozon en fijn stof.


globale luchtkwaliteitsindex (BELAQI)

De BELAQI-index is een naar de Belgische situatie aangepaste versie van de in het kader van het Europese “JOAQUIN”-project ontwikkelde index die in Nederland (zie http://www.luchtmeetnet.nl ) sinds een jaar wordt gebruikt. Het is een “100%” gezondheidsgebaseerde index volgens “dosis-respons” relaties. Als startbasis voor de Joaquin-index worden concentratieschalen bepaald op basis van de gezondheidsimpact op de korte termijn die veroorzaakt wordt door PM2.5. Dit is fijn stof met een diameter kleiner dan 2.5 micrometer en wordt algemeen beschouwd als de luchtvervuilende stof met de grootste impact op de gezondheid.

De concentratieschalen voor de andere polluenten (stikstofdioxide of NO2, ozon of O3, fijn stof met diameter kleiner dan 10 µm of PM10) worden dan bepaald op basis van vergelijkbare gezondheidsimpact. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de “relatieve risico’s”(RR) beschikbaar in het rapport Health Risks of Air Pollution In Europe (HRAPIE) van de Werelgezondheidsorganisatie (WGO). Een relatief risico geeft aan wat de toename is van de gezondheidsimpact per stijging van de concentraties met 10 µg/m³.

Als de luchtvervuiling toeneemt heeft dat een effect op de totale dagelijkse sterfte, maar ook op bijvoorbeeld een toename van het aantal ziekenhuisopnames door hart-, vaat- en longziekten.

Zijn de berekeningen accuraat?

‘Het zijn modelberekeningen en geen metingen’, zegt Frans Fierens (VMM). ‘Daar zitten onzekerheden op die groter zijn dan bij metingen, maar ook op metingen zit een foutenmarge. Het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) heeft de berekeningen naast de 20.000 metingen van het Curieuzeneuzen-project gelegd, en daaruit blijkt dat het model betrouwbaar is.’

‘Op termijn willen we de resolutie van de realtimekaarten verhogen van 100 x 100 meter tot straatniveau’, zegt Fierens. ‘Ook betere informatie over de uitstoot van verkeer op minder drukke wegen, het effect van stilstaan op kruispunten en een gedetailleerder beeld van street-canyons zouden de modellen accurater maken.’

Download:

belair app app store

KLIK

Tot slot:

Misschien moet er hier en daar nog aan gesleuteld worden als we deze reacties bekijken, maar zoals altijd moet je reviews lezen met een groffe korrel zout.

Gebruikersrecensies

Noel Claes18 januari 20192geen ster kan niet, mijn straat ligt in de buurgemeente, het dichtstbijzijnde station ligt in Boom alhoewel het niet te bepalen was, vanuit enkele meetpunten gaan ze bepalen dat in 1 of meerdere provincies de lucht zuiver is of niet, we weten wie de applicatie heeft gemaakt en dat zegt alles. Verwij…Volledige review

Stijn Serruys17 januari 201915Overal onduidelijke foutmeldingen die de app blokkeren. Locatie laten vaststellen werkt veelal niet. Eenmaal dat het is ingesteld ben je er weinig mee omdat er te weinig data opstaat. Er kan veel beter op vlak van design/UX. Je kan op sommige paginas blijven doorklikken -> inf loop. Obv een app die …Volledige review

Een Google-gebruiker17 januari 20195komt weer van de overheid zeker. daar mee dat het niet werkt . had het nooit voor waar kunnen houden maar Zaventem ligt tegenwoordig in het buitenland raar vind u niet daarmee geef ik maar 1 ster wat eigenlijk nog een ster te veel is

Lawrence Ver Eecke17 januari 20194Wat is het nut van een applicatie online te zetten en er over te communiceren in de pers als het ding voor geen meter werkt. Eerst testen beste overheid, dan online zetten en communiceren. Of hulp vragen aan professionele IT consultants. Zo maak je jezelf niet belachelijk.

Cedric Bloem17 januari 20195Kaart werkt soms niet of gaat héél traag. Alvorens je product te communiceren in de media, zorg aub er voor dat het finaal afgewerkt en getest is geweest.

Yenthe Van Ginneken17 januari 20192Turnhout zou niet in België liggen, er is geen data en de grafieken kunnen niet gebouwd worden. Eigenlijk alles waar deze app voor is gebouwd.. Overheid, daar gaat weer wat belastinggeld.

Een Google-gebruiker18 januari 20192Eens je er mee kunt werken een interessante app.; heeft soms wat moeite om locatie te vinden: ga naar buiten en zorg dat locatie bepalen aan staat; wat zoekwerk om een bepaalde grafiek van een bepaald station weer te geven.

Fred Jonkers17 januari 20191Voor mij onbruikbaar, mijn dorp zou niet in België liggen (hetgeen onjuist is), voortdure’de foutmeldingen en crashes, oogt niet gebruiksvriendelijk

Een Google-gebruiker17 januari 20195Er is totaal geen guidance voor deze app, oubollige look, gebruiksonvriendelijke interface, geen duiding rond de meetwaarden, app werkt ook ‘niet’ voor m’n locatie, laten maken door goedkope developers in India zeker ? ????

Een Google-gebruiker17 januari 20191slechte app, vindt nooit mijn locatie. ik woon in een wijk en hij gaat automatisch naar nr 1, dat in mijn straat niet bestaat en bijgevolg niet gevonden wordt. blokkeert dan ook steeds

Patrick Vangenck17 januari 20193Ik kies huidige locatie en nadien Bredene en krijg geen info volgens de app ligt het waarschijnlijk in het buitenland. tijdspanne niet instelbaar

Een Google-gebruiker17 januari 20192Zoals altijd, als ambtenaren een app ontwikkelen… buggy, weinig gebruiksvriendelijk, overload aan info zonder duiding en geen dynamische layout.

Laat een reactie achter